Tale, sang og beretning på årsmøde i Aalestrup

Sangerne i "Himmelyd" satte stemningen i vejret med dejlige forårssange til årsmødet.

AALESTRUP: Vesthimmerlands Kulturråd kan se tilbage på et år med mange kulturelle aktiviteter, sagde formanden, Gitte Thillemann, ved årsmødet forleden i Galleri Aalestrup.
Forinden var der et indlæg ved sognepræst Troels Laursen, Ullits. Emnet var ”Hverdagskultur”. Troels Laursens budskab var, at kulturen skal bredes ud til så mange som muligt, og at vi skal huske den i hverdagen. Så meget apropos læste han Dan Turèlls digt ”Mest af alt holder jeg af hverdagen.”

-Kulturen møder vi alle steder, så vi skal gribe alle de muligheder der er. Hvis ikke vi bruger kulturen, så dør den. Intet er for småt og intet er for stort, sagde Troels Laursen.
På “kulturrejsen” kom han omkring alt fra barndommens minder til store kulturelle oplevelser gennem mange år.

Beretning
Ved årsmødet var Ejner Larsen, Aars, ordstyrer, og formanden Gitte Thillemann, Farsø, aflagde beretning.

-Hvad har vi gjort os bemærket med i årets løb? Hjemmesiden er revideret og har fået nyt look, og er blevet mere brugervenlig. Vi har deltaget i en Nytårskur, som forvaltningen hvert år holder for kulturelle foreninger og institutioner. Her udveksles ideer og tanker for det kommende år.
Det er Kulturrådet, der i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, står for uddeling af Kulturprisen. De seneste år er den blevet uddelt i forbindelse med Kulturugen. I 2023 var det ”Hessels Venner” der blev tildelt prisen.
Gitte Thillemann oplyste også, at rådet havde støttet mange arrangementer i forbindelse med Kulturugen.
Et arrangement i Dr. Ingridhallerne i Farsø – International Dag – havde også kulturrådets bevågenhed. Medlemmer af kulturrådet havde lavet en stand med guldgravning, som børnene kunne deltage i, og samtidig kunne de voksne høre om rådets muligheder for at støtte arrangementer.

-Vi fik en god ”snak” med mange i løbet af eftermiddagen. Det er vigtigt, at vi kommer ud og fortæller hvem vi er, og hvad vi kan bruges til, sagde Gitte Thillemann.
Der blev orienteret om, hvad der er givet støtte til i løbet af året. Vesthimmerlands Kulturråd kan hjælpe på forskellige måder. For eksempel med et konkret beløb til et arrangement, enten hele det ansøgte beløb eller en del af det. Rådet kan også hjælpe med en underskudsdækning.
Gitte Thillemann sluttede med at takke de øvrige medlemmer i kulturrådet for deres gode humør og altid positive tanker!

Underskud
Kassereren Bo Jacobsen, Løgstør, fremlagde regnskabet, som viser et underskud på 68.348 kr.

-I det forløbne år har vi set en øget aktivitet, og derfor er der kommet flere ansøgninger, flere aktiviteter og stor spændvidde i aktivitetsudbuddene. De penge vi får tildelt skal ud og arbejde i kulturlivet. Derfor har vi støttet mange i 2023. Fremadrettet vil vi gerne stille vores kompetencer til rådighed, ikke blot som “pengetank”, men også med sparring om idéer og tanker, om nye og gerne anderledes aktiviteter, der vil kunne glæde borgere i alle aldre, sagde Bo Jacobsen.

På valg var Ejner Larsen, Poul Hjul Andersen, Mette Jørgensen og Iben Marie Kromann. Alle blev genvalgt.
De øvrige rådsmedlemmer er Poul Spanggaard, Søren Christian Trier, Gitte Thillemann, Bo Jacobsen samt Erik Stagsted, der er kommunens repræsentant.
På et efterfølgende møde blev Gitte Thillemann genvalgt som formand, Søren Trier, næstformand og Bo Jacobsen, kasserer.
Det store kor ”Himmerlyd” mødte op i Galleri Aalestrup og gav en smagsprøve på deres sangkunnen. Det store kor stod lidt klemt i lokalet, men kunne synge flot alligevel. Koret sang om foråret og det bragte en god stemning ind i lokalet.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!