Nyt budget i Viborg Kommune

Forligskredsen bag det nye budget for Viborg Kommune består af tre partier her repræsenteret af, fra venstre, Peter Juhl (C), borgmester Ulrik Wilbek (V), Mette Nielsen (A), Stine Damborg (C), Anders Jensen (V) og viceborgmester Mads Panny (A).

VIBORG: Med en lidt forsimplet metafor, er der blevet “klippet en hæl og hugget en tå” for at få råd til det nødvendige fodtøj.
Besparelser på lidt under 40 millioner kroner på tre områder i Viborg Kommune betyder styrkelse af budgettet på andre områder.
Budgetforliget blev indgået af Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, der sidder på 28 af byrådets 31 mandater.
Udenfor står Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten, der hver har et enkelt medlem af byrådet.
Af besparelser er der en generel reduktion i serviceudgifterne på 0,5 procent fra 2024 – 2026, hvilket svarer til cirka 20 millioner kroner om året, og som skal hentes gennem reduktioner og effektiviseringer i serviceudgifterne.
Dertil skal der spares 11,5 millioner kroner på administration, og ældre vil i mindre grad kunne vælge ekstra service med en besparelse på 6,9 millioner kroner på klippekortordningen.
Der findes også en række mindre besparelser på andre områder, som ikke er beskrevet i Viborg Kommunes kommunikation til pressen.
Besparelserne skal bruges på familie- og socialområdet.

-Der er behov for at finde over 20 millioner kroner til familieområdet i 2024 og frem, ligesom udgifterne på socialområdet også stiger. Derfor er det nødvendigt at finde besparelser både på drift og anlæg. Det er aldrig en let proces, og jeg vil gerne takke mine byrådskolleger for at gå konstruktivt ind i processen og være med til at tage de nødvendige beslutninger, siger borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek.
Ikke langsigtet
På anlægsområdet stod Viborg Kommune overfor en række udfordringer, idet planlagte anlæg oversteg den ramme, som kommunen har mulighed for at bruge uden at blive sanktioneret af staten.
Budgettet giver plads til etablering af mange af de skitserede projekter for domkirkekvarteret i Viborg, som for en stor del er fondsfinansierede, men som alligevel tæller med i anlægsrammen.
Der bliver også penge til landdistrikterne, blandt andet i form af en pulje til landdistriktsudvalget på fem millioner kroner om året, ligesom landdistriktsudvalget får tilført VE-midler.
Til gengæld betyder budgetforliget også, at planerne om en ny foreningssvømmehal udgår. Det er i stedet besluttet at renovere svømmehallen på Søndre Skole.
Af partierne udenfor forligskredsen udtaler SFs Marianne Gaardsdal:

-Dråben for SF er, at vi sparer utrolig mange penge for at komme i mål, i stedet for at se på muligheder for ekstra indtjening. For eksempel ved at hæve skatterne eller indføre betalt parkering, begge muligheder var udelukket af forligskredsen. Over de næste tre år skal vi finansiere velfærd gennem nedskæringer, og det er ikke en langsigtet løsning, siger Marianne Gaardsdal.

Del
Vil du læse mere af
Ture Damtoft
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Ture Damtoft

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!