Konservative fik ny formand

Der var genvalg til alle de øvrige poster i partiet

VESTHIMMERLAND: Forleden blev den årlige generalforsamling i Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening holdt på Aars Hotel.

Formanden, Ilse Skadhauge,  kom ind på de forskellige aktiviteter i foreningen i årets løb. Det har været et år med to valg, udover EU-valget i foråret som gik forventet, mens folketingsvalget i november ikke helt gik som forventet.

– Bestyrelsen har været i arbejdstøjet ved valgene, sammen med byråds-, regions – og medlemmer  blev der sat plakater op og sammen med Signe Nøhr og Henrik Dalgaard var vi til en del møder. Det var en god og spændende proces, sagde Ilse Skadhauge.

Mikkel Højslet var ny folketingskandidat, og han havde kun kort tid til, at  gøre sig kendt  i Vesthimmerland. Han blev ikke valgt, men endte på en flot fjerdeplads med 1076 personlige stemmer.

– Vi mener ikke, vi kunne havde gjort det bedre, sagde formanden. Vi gik ikke tilbage i Nordjylland, men på landsplan gik det tilbage på grund af en massiv pressehetz mod vores formand. Det skal dog siges, at vi, bestyrelsen i Vesthimmerland, bakker Søren Pape Poulsen 100 pct. op, sagde Ilse Skadhauge og konstaterede, at medlemstilslutningen i Vesthimmerland er stabil. Fem er udmeldt og fem nye er kommet til.

Folketingskandidat Mikkel Højslet fortalte om sine oplevelser i valgkampen. Han syntes, det havde været spændende og fik gode relationer i Vesthimmerland. Der havde været et lidt dårligt samarbejde mellem de ni kandidater opstillet i Nordjylland. Vi har lært, at vi skal være bedre til at samarbejde, sagde Mikkel Højslet.

Kassereren, Vittus Bernlow, Gundestrup, gennemgik regnskabet, som viser  et mindre underskud på grund at de to valg i 2022.

Ny formand
Ilse Skadhauge ønskede ikke genvalg til formandsposten. I stedet blev Ulrik Mark Jensen, Gundersted, valgt. Ilse Skadhauge blev næstformand. Marianne Broust, Marius Stubberup, Renè Borg Vinther og Steffen Lønsmann blev genvalgt.

Pia Buus Pinstrup fortalte nyt fra regionsrådet og konstaterede, at en af de store arbejdsopgaver er udfordring med rekruttering.

1.viceborgmester Signe Nøhr fortalte om de opgaver hun, sammen med Svend Jørgensen, er med til at løse i  byrådets økonomiudvalg: Styrkelse af erhvervslivet, ældrefællesskab, grøn omstilling er bare nogle af punkterne.

Henrik Dalgaard fortalte om sundhedsområdet, som er startet turbulent med sparekniven. – Det har været en svær start, men vi skal have sundhedsområdet i balance, sagde han.

Per Nyborg er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.  Det har været et spændende år, sagde han – med mange møder rundt om i kommunen. Vi har mange projekter i gang.

Fra Teknik – og Miljøudvalget fortalte Allan Ritter om udfordringer. Bl. a. skal der kigges på bygninger i kommunen, hvordan de kan udnyttes fuldt ud. Og der skal arbejdes med byggesagstiderne.

Niels Krebs er med i beskæftigelsesudvalget. Generelt i Nordjylland er beskæftigelsen meget høj – også i Vesthimmerland, og det håber vi varer ved, sagde han. Vi skal sørge for at holde unge beskæftiget. Niels Krebs fortalte, at der i 2022 har været 226 ukrainere omkring kommunen, men de er nemme at tage hånd om – for de vil gerne arbejde.

Sluttelig fortalte Jeppe Korreborg, Aalestrup, om sit første år som politiker. Han er med i Børne- og Familieudvalget og lige nu bliver der arbejdet med skolestruktur.

Æresmedlem
Et nyt punkt på dagsordenen var om foreningen skal have æresmedlemmer, og hvilke kriterier dette indebærer. Bestyrelsen havde lavet en indstilling som de fremmødte stemte for.

Bestyrelsen havde indstillet en person, som har været medlem i over 40 år og som havde været aktiv i bestyrelsen i minimum 20 år – haft tillidsposter og som på nuværende tidspunkt er medlem af Det Konservative Folkeparti i Vesthimmerland. Personen er Hanne Monrad, Aalestrup.  Søren Pape Poulsen vil på et senere tidspunkt møde op for personligt at overrække æresbeviset.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!