Borgermøde om Aalestrups bymidte

Der kom mange gode forslag på bordet fra deltagerne i workshoppen.

AALESTRUP: Det store område fra det tidligere slagteri ved Busgaden i Aalestrup står lige nu som et ”spøgelsesområde” i den centrale del af byen.
Men det skal der gøres noget ved.
Vesthimmerlands Kommune havde i sidste uge inviteret en række lokale personer til at deltage i en workshop om emnet.
Projektet ”Aalestrup – en by i bevægelse” blev startet i 2022 og dengang var der mange, der syntes det var spændende, hvad der skulle ske med slagterigrunden og de omliggende grønne områder, og mange kom med gode ideer.
Nu er man så langt med projektet, at der skal arbejdes mere konkret med de planer, der er ved at tage form, med Indsatsområde 1, som er ”En levende bymidte”.

Områdefornyelsen kommer i forlængelse af byudviklingsplanen “Aalestrup – En by i bevægelse”, som blev vedtaget af byrådet i efteråret 2022. I planen blev der kigget overordnet på udviklingsmulighederne i hele byen – og hvordan byens uforløste potentialer kan løses gennem en række mindre og større projekter for forskellige indsatsområder, siger Merete Bach Hansen, som er planlægger i Vesthimmerlands Kommune.

Byudviklingsplanen er blevet til i tæt samarbejde med byens borgere, som har bidraget med input og ideer til byens udvikling enten via spørgeskema, bylivskontoret eller gennem foreninger m. fl.

Tanken med byudviklingsplanen, indsatsområderne og alle projektideerne er, at de kan være oplæg til budgetprioriteringer for byrådet, ligesom de kan være oplæg til tilskudsansøgninger ved diverse fonde, og som et idékatalog til at indgå i dialog med ejendomsudviklere.
I indsatsområde 1 ”En levende bymidte” er der fokus på at skabe en bymidte med forskellige boligformer, samling af funktioner, attraktive byrum, gadeforløb og fælles aktiviteter – som alle er med til at skabe mere byliv og sammenhængskraft. Samtidig er der også fokus på at trække den grønne struktur ind i bymidten, så byen bliver forbundet med naturen nord og syd for byen.

Bymidten
Udviklingsplanen blev senest taget i anvendelse i efteråret 2023, hvor Vesthimmerlands Kommune hyrede arkitektfirmaet Effekt til at tage teten videre og udarbejde en helhedsplan for netop dette område.
I forbindelse med byrådets budgetaftale sidste år blev der afsat områdefornyelsesmidler på fire mio. kr. til Aalestrup Bymidte og slagterigrunden. Siden er Aalestrup yderligere tildelt 1.976 mio. kr. til områdefornyelse. Så det samlede budget nu er 5.976 mio. kr.
Det betyder, at der skal udarbejdes et program med prioriterede indsatser for områdefornyelsen i bymidten. Det er det arbejde, der nu er igangsat med en workshop med borgere, der er tæt på området og ønsker en god plan for arbejdet med at videreudvikle byen for børn og voksne.

Workshop
Planlægger Merete Bach Hansen indledte mødet med at præsentere arkitekterne, Katrine Lyn Andersen og Barbara le Maire Wandall fra Effekt, som kom med oplæg til dagens udfordring.
Gruppearbejdet på workshoppen tog udgangspunkt i den helhedsplan for disponering af arealerne på den tidligere slagterigrund og banearealet som Effekt Arkitekter lavede i samarbejde med kommunen i efteråret 2023.

-Der var et behov for et mere detaljeret overblik over, hvordan arealerne kunne indrettes i forbindelse med den videre planlægning og områdefornyelse samt den fremtidige dialog med potentielle investorer og bygherrer. Helhedsplanen står på skuldrene af ideerne fra byudviklingsplanens indsatsområde omkring bymidten, siger Merete Bach Hansen og konkluderer:

-Vi fik et meget positivt indtryk af workshoppen. De fremmødte borgere deltog meget engageret og aktivt. Vi har fået rigtig mange input og ideer, som vi nu skal samle op på og arbejde ind i forslag til indsatsområder i områdefornyelsen.
Områdefornyelsesprogrammet skal behandles af økonomiudvalg og byråd i juni.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!