Borgermøde i Aalestrup blev et tilløbsstykke

250 borgere kom til borgermøde, hvor Vesthimmerlands Kommune og ejeren af jordhotellet i Aalestrup, Gunnar Nielsen A/S, svarede på spørgsmål om den forurenede jord, som køres til jordhotellet.

AALESTRUP: Der har den seneste tid været stor debat omkring en stor mængde jord, der skulle flyttes fra Nordic Waste i Randers til Vesthimmerlands Jordhotel, som er beliggende på Toftegaardsvej i Aalestrup.
Der er indgået en aftale mellem Randers Kommune og den lokale entreprenør Gunnar Nielsen A/S, der for kort tid siden overtog grunden på Toftegårdsvej 28, der nu bærer navnet Himmerlands Jordhotel.

Borgere utrygge
Debatten har verseret siden denne oplysning kom frem for ca. 14 dage siden og mange borgere ønskede et møde med de implicerede parter om deres bekymring over at forurenet jord i store mængder skulle deponeres på Jordhotellet i Aalestrup.
Formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, Karl W. Carlsen, tog derfor initiativ til et møde omkring problemet og kontaktede borgmester Per Bach Laursen, som hurtigt fik sat et hold og han kontaktede de personer, der kunne bringe lys over bekymringerne og mødet blev fastlagt til torsdag aften i Aalestrup Idrætscenter.

Stor interesse
Det skulle vise sig at være en rigtig god ide. Lokalet som var bestilt i Aalestrup Idrætscenter, skulle vise sig at være alt for lille til de mange, ca. 250 personer, der mødte op.
Gode råd var dyre, men en træningsaften med volleybold blev afblæst og mødet blev rykket til en af de store haller.
Panelet til mødet var borgmester Per Bach Laursen, formand for Teknik – og Miljø, Allan Ritter, direktør for Teknik og Økonomi Ole Helk, afdelingschef for Natur og Miljø, Christian Olesen og kommunaldirektør Henrik Kruuse, alle Vesthimmerlands Kommune. Desuden var direktør Claus Lønstrup fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S mødt frem.
Karl W. Carlsen bød velkommen og gav en kort orientering om sagen og hvorfor man havde indkaldt til borgermødet med så kort varsel.
Allan Ritter redegjorde for forløbet og ønskede, at aftenen ville give en god debat og at de fremmødte ville få svar på de spørgsmål der spøger i kulissen.
Borgmesteren kunne oplyse, at Gunnar Nielsen A/S har underrettet kommunen om det, så snart de fik henvendelsen fra Randers.

-Selvom de egentlig ikke er forpligtet til det. Jorden, de modtager, er forurenet i en grad, der hører under den miljøgodkendelse, de har til stedet, sagde Per Bach Laursen.

Stor spørgelyst
Spørgelysten var stor og det spørgsmål de fleste søgte svar på, var om man nu også kunne stole på at den store mængde jord, der lige nu kommer til Aalestrup ikke er forurenet i den grad, at det kunne give gener og bl.a. vil kunne forurene grundvandet.
Vesthimmerlands Jordhotel har tilladelse til at rumme 170.000 tons jord. Lige nu er der opmagasineret 50.000 tons – samt omkring de første 17.000 tons fra Randers og der forventes en stor del mere herfra.
Direktør Claus Lønstrup besvarede de mange spørgsmål og sagde bl.a.:

-Vi er blevet orienteret om, at der bliver taget fire prøver inden jorden bliver sendt videre og det jord der kommer til Aalestrup er senest blevet undersøgt i Tirstrup, inden det bliver sendt videre. Ved ankomsten til jordhotellet i Aalestrup er Ingeniørfirmaet Cowi bestilt af Vesthimmerlands Kommune til at lave prøver.

-Vi ved at jorden er lettere forurenet, men det er jorden i siden af vejen også, uden at vi sætter spørgsmålstegn ved det. Kravene for undersøgelser er fulgte og vi er nødt til at stole på de oplysninger vi får, sagde Claus Lønstrup.

Claus Lønstrup kunne også love, at firmaet ønsker at det deponerede jord bliver sendt videre til andre steder, hvor det kan bruges f. eks. til støjvolde, motorveje og lignende – og en af tilhørerne mente, at den megen jord måske kan bruges til skibakker.
Debatten forsatte, mange ønskede ordet og mon ikke de fleste blev lidt mere trygge ved at få en god orientering.
Angående sikkerheden på jordhotellet i Aalestrup med hensyn til forurening, kunne Christian Olesen fortælle, at der bliver taget måling af grundvandet i Aalestrup en gang om året, som bliver sendt til miljøgodkendelse, – det skal vi selvfølgelig holde øje med , men vi kan være helt trygge.

-Jeg synes, at vi fik en god orientering og en god positiv debat, der heldigvis blev holdt i en god tone, sagde initiativtageren Karl. W. Carlsen efter mødet, som blev fulgt nøje af de landsdækkende medier, som var lidt generende med interviews i lokalet, hvor den største udfordring var at høre de forskellige spørgsmål fra de fremmødte. – Vi blev godt orienteret og håber, at de gode intentioner vil holde, så vi og firmaet Gunner Nielsen A/S kan føle os helt trygge med det store areal på jordhotellet i Aalestrup.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!