Aalestrup Skole har fokus på ordblindhed

Emil og Simone fra 5. klasse på Aalestrup Skole sammen med lærer Lisbeth Bjørn.

AALESTRUP: Uge 40 er national ordblindeuge.
På Aalestrup Skole blev ordblindeugen brugt på at sætte fokus på de børn, der er ordblinde, og hvilke udfordringer de kan møde i en skolehverdag.
Det er skolens “ordpilot”, underviser Lisbeth Bjørn, der har styret børn og voksne godt igennem programmet for ugen, der blev indledt med at alle elever på mellemtrinet så et afsnit af ”Ultra Nyt” om ordblindhed.
Senere på ugen samledes alle de ordblinde elever på skolen over en kop varm kakao. De fik til opgave at komme med gode råd til andre ordblinde børn. Her lød rådene:

Accepter du er ordblind, og tro på dig selv.

Du skal ikke tro, du er dum.

Du er god nok, som du er.

Det er råd, som kan hjælpe andre børn godt på vej. Ordblindhed er en medfødt og usynlig udfordring, som gør det vanskeligt at læse og skrive. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

I alle klasser sidder der ordblinde børn. Det er vigtigt at hjælpe dem til at forstå, at man ikke er dum, fordi man er ordblind, og at der er rigtig meget teknologi, der kan hjælpe når man har svært ved at læse og skrive, fortæller Lisbeth Bjørn.
På Aalestrup Skole tilbydes ordblinde børn i 4. og 5. klasse kursusforløb i henholdsvis ordpilot-light og ordpilot.
På kurset lærer børnene at bruge kompenserende IT, så de får mulighed for at deltage i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater.

Aalestrup Skole følger børnenes læseudvikling tæt, helt fra børnehaveklassen.
Der er etableret læsekonferencer på alle klassetrin to gange om året, hvor klassens dansklærer, skolens læsevejleder og skolens ledelse drøfter klassens læseresultater og hvilke indsatser det kalder på, fortæller viceskoleinspektør Brian Svendsen.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!