Vil købe gammelt slagteri i Aalestrup – i flere etaper

Vesthimmerlands Kommune vil måske købe de gamle slagteri bygninger i midten af Aalestrup.

AALESTRUP: Det har længe stået hen i det uvisse, hvad der skal ske med arealerne og bygningerne centralt i Aalestrup, hvor A/S Hjalmar Nielsen, Aalestrup Eksportslagteri havde til huse fra begyndelsen i 1910, men nu er der nyt i sagen.
De gamle slagteribygninger har stået tomme og ubenyttede siden Himmerlands Kød A/S i november 2022 tog et stort moderne slagteri i brug ved Nordre Ringvej, og der har været drøftet mange planer, men uden at en køber eller investor var på banen.

Juni sidste år godkendte byrådets økonomiudvalg i Vesthimmerlands Kommune køb af de tiloversblevne produktionsbygninger. Det skete med henblik på at gennemføre en udviklingsplan for Aalestrup. Udviklingsplanen foreligger, og indeholder mange ideer til, hvad der kan ske med det tidligere slagteri, men der er endnu et stykke vej fra ide til resultat.
Økonomiudvalget forsøger nu at sætte skub i sagen med en plan om at købe grund og bygninger – i tre etaper. Sagen var til behandling på økonomiudvalgets møde et par dage før jul.
Allerede i juni sidste år gav byrådet en bevilling på 2,5 mio. kr. til købet, men det beløb strækker ikke, og det er formentlig derfor, at administrationen har udarbejdet en etapeopdelt plan for køb og overtagelse af aktiviteterne, som fordeler sig på flere matrikler, gader og veje, men dog med hovedparten af den meget blandede bygningsmasse samlet omkring Slagterivej.


Økonomiudvalget ønsker at kommunen fra 1. februar i år overtager Slagterivej 7 og 7b med et samlet areal på 4.835 kvadratmeer for 2,5 mio. kr., men dermed vil bevillingen fra juni sidste år også være brugt. Rub og stub. Bygningerne er vurderet til 4.150.000 kr.
Etape to foreslås med overtagelse 1. april i år. Her er der tale om ejendommene Slagterivej 1, 2, 3, 5 og Busgade 13 med et samlet areal på 2946 kvadratmeter, og en samlet offentlig ejendomsvurdering på 2.546.700 kr. Købesummen er tre mio. kr., men der kan opnås et afslag i prisen på 1,3 mio. kr., hvis kommunen selv nedriver de bygninger som ikke kan anvendes.
Etape tre er ligeledes med overtagelse 1. april i år og omfatter Busgade 12 og Testrupvej 2Z med et samlet areal på 22.292 kvadratmeter og en samlet ejendomsvurdering på 2.460.900 kr. Testrupvej 2Z er speciel fordi, der er tale om en del af det oprindelige jernbaneareal, som i nogen tid har været anvendt til parkeringsplads.


Finansieringen
Økonomiudvalet har også gennemtænkt, hvordan overtagelsen kan finansieres. Etape et og to foreslås finansieret af Landsbypuljemidler, og den sidste etape tænkes finansieret ved kassetræk.
Det er nu op til byrådet at træffe beslutning om det videre forløb, men indstillingen, der er udarbejdet af administratioen, anbefales godkendt.
Med kommunens køb af arealer og bygninger vi der kunne sættes skub i nogle af de forslag, der er nævnt i udviklingsplanen, som borgere i Aalestrup i øvrigt har bidraget grundigt til. Det er bl. a. foreslået, at der opføres boliger i en blandet bygningsmasse, som tager hensyn til både ældre og yngre beboere. Det er ikke kommunen, der skal opføre disse boliger, men kommunen kan sælge jorden videre til investorer og på den måde få udgifterne til arealopkøbet hjem igen.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!