Vesthimmerlands Kommunes budget 2024 klart til 2. behandling – ikke et enigt byråd

Fra venstre: Liselotte Lynge, Danmarksdemokraterne. Borgmester Per Bach Laursen. Kirsten Moesgaard, VestHimmerlandlisten. Asger Andersen, Socialdemokratiet. Kurt Friis Jørgensen, Venstre. David Rathkjen, Socialistisk Folkeparti. Henrik Dalgaard, Det Konservative Folkeparti. Nye Borgerlige er som eneste parti i repræsenteret i byrådet ikke med i forligskredsen, og derfor er deres byrådsmedlem Lars Rem ikke med på fotoet.

VESTHIMMERLAND: Efter to dages forhandlinger er budgettet for Vesthimmerlands Kommune 2024 netop landet. 

For første gang i flere år, er det ikke alle partier repræsenteret i byrådet, der er med i budgetforliget, eftersom Nye Borgerlige står udenfor. 

Der er mange punkter at komme igennem, så her nævnes kun nogle få. 

Største punkt er måske 22,5 mio. kroner til område og byfornyelse. 

Der afsættes 7 mio. kr. til et områdefornyelsesprogram i Aggersund ved Aggersborg.

Som tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram i Farsø afsættes yderligere 6 mio. kr. I Aalestrup er det 2 mio. kr. og i Løgstør også 2 mio. kr. 

Til landdistrikterne har forligskredsen fundet 3 mio. kr. til bl.a. de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.

Der er blevet afsat 5,9 mio. kr. til grundkapital til bygning af senior-bofællesskaber. Hvordan pengene kan fordeles, og hvor der skal bygges, vil Sundhedsudvalget behandle. 

Penge afsat til læge- og sundhedshus i Løgstør.

Skolevej fra Skarp Salling til Salling til Toppedalskolen skal projekteres – der er ikke afsat et bestemt beløb.  Og så kan skoleeleverne  0. – 9. klasse i både folkeskoler og friskoler køre gratis med bus både til og fra skole og til og fra fritidsaktiviteter. 

SF har fået afsat 500.000 kroner til at undersøge muligheden for at etablere et selskab eller flere, “der kan medvirke til at fremme solceller på de kommunale bygninger”. Det er ikke specificeret om det skal være kommunale selskaber. 

På sundhedsområdet er det årlige budget hævet med 13 mio. kroner. 

Der er mange flere punkter, som kan ses i et kort resume på 11 sider på kommunens hjemmeside. 

– Jeg er rigtig glad for, at vi fortsætter vores efterhånden stærke tradition med at indgå utrolig brede budgetforlig i Vesthimmerland. 26 ud af 27 byrådspolitikere er med i budgettet, som sætter et særligt fokus på stigende udgifter på det specialiserede sundhedsområde og investerer i vores børn og unge lige fra gratis buskørsel til vores skoleelever til de unge, som har det svært i skolen og senere i uddannelse og job, siger borgmester Per Bach Laursen om forliget. 

 Henrik Dalgaard fra Det Konservative Folkeparti siger følgende: – Vi glæder os over, at vi nu har et sammenhængende budget for 2024 på plads. Særligt glæder vi os over, at vi tager ansvar for de områder, der oplever stigende udgifter; specialundervisning for børn og ekstra midler til psykiatri og handicap. Aftalen afspejler større muligheder for at hjælpe børn ind i foreningslivet med et fritidspas og midler til seniorbofællesskaber, hvor fællesskabet styrkes for seniorerne i Vesthimmerland.

Asger Andersen fra Socialdemokratiet siger følgende: – For Socialdemokratiet var der forud for budgetforhandlingerne fokus på at holde fast i serviceniveauet på kernevelfærden. Det er lykkedes, når vi ser på det færdige budget for 2024. Socialdemokratiet noterer sig også med tilfredshed, at der er fuld opbakning til at tilføre midler til Sundhedsudvalget og Børne-og Familieudvalget, der ser ind i stigende udgifter. Samtidig er der fundet midler til at igangsætte nye tiltag på flere udvalgsområder, herunder også forebyggende tiltag.

David Rathkjen fra Socialistisk Folkeparti siger følgende: – SF ser først og fremmest dette budget som et kernevelfærdsbudget, hvor vi har prioriteret at opnormere områder under pres. På skoleområdet har vi afsat ekstra penge til et specialområde under pres. På ældreområdet understøtter vi akutfunktionen med blodprøveudstyr, samt den store ledelsesopgave i hjemmeplejen. Til sidst glæder vi os over at SF’s ønske om, at påbegynde arbejdet med at sætte solceller på kommunale bygninger imødekommes.

Kirsten Moesgaard fra VestHimmerLandsListen siger følgende: – Vi har opnået et rigtig godt resultat efter en god forhandling. Der har været kompromisser og jeg glæder mig især over, at der kommer en ny stor områdefornyelse i Farsø. Der kommer også lys på cykelstien mellem Farsø og Fandrup, så byerne bliver meget bedre forbundet. Andre steder i kommunen har vi allerede store projekter i gang og så er det også værd at fremhæve, at vi afsætter et beløb til at finde løsninger for, hvordan vi kan få flere solceller på tagene på de kommunale bygninger.

Liselotte Lynge Jensen fra Danmarksdemokraterne siger følgende: – Jeg er utrolig glad for, at vi endnu engang har formået at få alle med i budgettet. Det er vigtigt for det fremtidige arbejde vi skal i gang med. Stor tak til de andre forhandlere for en god tone og til direktionen for at styre os godt igennem. For os i Danmarksdemokraterne var det vigtigt, at vi fik forhandlet et godt budget med aftryk i vores kernepolitik. Der kan nævnes Gratis bus til skolebørn, så de ikke skal betale for bus, hvis de vælger en anden skole end den, de er tilknyttet. 

Lars Rem fra Nye Borgerlige siger om årsagen til beslutningen om at stå udenfor forliget: – Samvittighed. Jeg synes, det var svært. Det gik egentlig meget godt, men jeg tænkte vi flyttede penge rundt fra noget, jeg stemte nej til, netop skolelukninger. Jeg syntes, det var forkert at bruge råderummet på den måde. Jeg prøvede at få en erklæring med på, at vi brugte penge til noget, jeg stemte imod, men det kunne jeg ikke få. Jeg ved ikke hvorfor. 

Budgettet skal 2. behandles og dermed formodentlig vedtages på byrådsmødet 12. oktober. 

Del
Vil du læse mere af
Ture Damtoft
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Ture Damtoft

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!