Tre byer sammen om at bekæmpe centralisering

Administrationsbygningen i Aalestrup er i fare for nedlæggelse.

AALESTRUP: Repræsentanter fra Aalestrup, Farsø og Løgstør har mødtes for at debattere Vesthimmerlands Kommunes udmelding om at lukke den kommunale administration i de tre byer.
En mulig lukning af administrationsbygningerne i Aalestrup, Farsø og Løgstør blev i juni præsenteret og drøftet på et møde i Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune.
Dermed er der åbnet for at centralisere kommunen yderligere ved at flytte mange kommunale arbejdspladser væk fra de tre byer.
Konkret drejer det sig om mere end 250 arbejdspladser. Baseret på denne udmelding, har repræsentanter fra byerne Aalestrup, Farsø og Løgstør mødtes for at drøfte emnet. Konklusionen er, at man er imod centraliseringen, da den har store negative konsekvenser for de tre byer og udviklingen i hele kommunen.
Lukning af administrationsbygningerne i Farsø, Aalestrup og Løgstør betyder ikke kun, at byerne mister arbejdspladser, men har også mange følgekonsekvenser. Handelen mindskes, byerne affolkes, foreninger for alle aldersgrupper mister medlemmer, og det bliver derfor mindre attraktivt at bosætte sig i byerne og huspriserne vil falde. Når arbejdspladser flytter væk, bliver det sværere at tiltrække ny bosætning, og en ond negativ spiral er startet.
Aalestrup, Farsø og Løgstør står derfor sammen i kampen mod centraliseringen i kommunen.

-Frem for en centralisering, ønsker vi en decentralisering, siger formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, Karl W. Carlsen. De digitale muligheder betyder, at man kan samarbejde effektivt på tværs af geografi og afdelinger. Det har tiden under Corona vist, og kommunen forventer det samme af virksomheder og borgere i kontakten med kommunen.

-Det handler om at skabe en bæredygtig kommune med udviklingsmuligheder i hele kommunen. En kommune hvor også de mindre byer er bæredygtige, og ikke affolkes i takt med, at de kommunale arbejdspladser og den kommunale nærhed centraliseres.

-Vi ønsker alle at tiltrække nye og flere borgere og undgå fraflytning, og det sker bedst ved, at sikre attraktive lokalområder i hele kommunen med handel, foreningsliv, skole, børnehaver, bibliotek og andre kommunale funktioner, lyder det fra initiativgruppen. Når kommunen fjerner arbejdspladser, forringer man samtidig private virksomheders lyst og muligheder for at skabe nye arbejdspladser.

Når der er brug for plads til nye funktioner, bør der først ses på de nuværende bygninger i stedet for at bygge nyt. Det er godt for kommunens og dermed borgernes penge, og samtidig medvirkende til at undgå tomme forfaldne bygninger.
Kigger man på begrebet bæredygtighed i kommunens vision står der:
”Vi vil have fokus på bæredygtigheden i alle kommunale byggerier. Det handler således om at sikre cirkularitet i byggematerialer, bygge mindre nyt og renovere mere på bestående bygninger, for at undgå at bygge med miljøfarlige stoffer, etc. Den mest bæredygtige kvadratmeter er den, vi ikke bygger, hvorfor langsigtet og strategisk planlægning af bygningsmassen vil være en grundforudsætning for at kunne indfri ovennævnte fokus”.

Det er derfor stik mod kommunens egen vedtagne og nedskrevne strategi, når kommunen planlægger at lukke administrationen i de tre byer og bygge til Rådhuset i Aars for 117 mio. kroner.

Derfor er man i initiativgruppen fra de tre berørte byer, meget interesserede i, hvad man som borger i Vesthimmerland mener om sagen og indkalder til borgermøder.
I Aalestrup bliver borgermødet holdt torsdag, 7. september i rosenparken.
Initiativgruppen for Aalestrup består udover Karl W. Carlsen, af Rene S. Rold, Jens Kvorning og Poul Petersen.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!