Roserne står i fuldt flor i Rosenparken

Roserne har fået selskab af flotte stauder.

Den Jydske Rosenpark i Aalestrup tiltrækker stadig mange gæster

AALESTRUP: Den Jydske Rosenpark i Aalestrup har i de senere år været under stor forandring, og haft mange udfordringer.
Der var stor opmærksomhed, da parken blev etableret og indviet i juli 1967 af daværende landbrugsminister Christian Thomsen. Første år var der omkring 25.000 besøgende som ville opleve den enestående park med et væld af flotte roser.
Siden da er der kommet mange andre attraktioner til, men de høje besøgstal i de første år, kan man ikke hamle op med i dag.
Antallet af besøgende er i disse år mellem 4 og 5.000 , men da man ikke skal købe billet eller sæsonkort, er det svært at fastslå det egentlige besøgsantal.
Mange lokale benytter ofte lejligheden til en tur i rosenparken i løbet af sæsonen og mange gæster udefra kan også stadig finde den enestående park.
Tidligere har der været omkring 15.000 roser og ca. 225 forskellige sorter. Man kan opleve historiske roser, engelske roser, slyngroser, nye og gamle sorter. For nogle år siden fik Den Jydske Rosenpark sin helt egen rose ”Aalestrup Rosen”, som bliver beundret for dens flotte udseende og dejlige farver af gæsterne.


Stor ændring
Rosenparken i Aalestrup har de senere år gennemgået en stor ændring. Hvor det før var roserne, der var den altdominerende blomst i parken, har der nu sneget sig mange andre blomster ind.
Vesthimmerlands Kommune, der står for arbejdet med parken, ønskede at minimere arbejdstimerne i parken og én af mulighederne, var at slette flere af de store rosenbede, som var meget tidskrævende. Så der blev solgt ud af rosenplanterne og mange områder med roser blev nedlagte. Blandt andet de flotte bede i den store plæne og det sidste område, der er nedlagt, er de store plateauer på skråningen ned mod Simested Å. Dette område ligger nu tomt, men meningen er, at der skal være græs på området, selvom gartner Jette K. Jensen, gerne så, at det blev tilsået som en blomstereng, der kan passe sig selv og vil stå flot år for år.
Søen i parken er for nylig blevet oprenset, så den nu står ”åben” og giver området en flot natur ned mod åen. Det er planen, at der skal laves en træ sti rundt om søen og til broen, som går over Simested Å.
Flotte roser
Jette K. Jensen viser stolt rundt og fortæller at roserne står rigtig flotte i år. Den varme begyndelse på sommeren var godt for roserne og får dem til at stråle, men vi måtte selvfølgelig vande meget i den tørre tid. Vi vander om natten, så det ikke genere vores gæster og også, at det er den mest optimale tid at vande på.
Jette K. Jensen og hendes medhjælper Kirsten Vesterby, har lavet mange ændringer i bedene og flyttet mange blomster, så de får helt optimale vilkår. De går begge meget op i, at parken udstråler en flot blomsterpark og at der hvert år er nyheder på programmet.
Jette Jensen kan dog ikke undgå at bemærke, at de er meget presset med arbejde.

Det er svært at nå det hele, når der kun er mig og Kirsten, der er flexjobber på deltid. F. eks. med den regn, der har været i den senere tid – det er godt for blomsterne, men giver også en masse arbejde med at fjerne ukrudt. Og roserne skal vi hele tiden være over, med at fjerne visne blomsterhoveder.

Men vi gør det så godt vi kan!
Jette K. Jensen elsker sit arbejde og går glad på job hver dag. Hun glæder sig også over, at mange gæster stadig besøger den blomstrende park i Aalestrup. Og ofte får hun en god snak om blomster og meget andet.
– Det skal der også være tid til, siger Jette Jensen.


Uønskede gæster
Der er dog stadig nogle gæster, som Jette Jensen ikke er så glade for. Der har altid været nogle unge mennesker, som gerne vil besøge Rosenparken, især om aftenen. – De er også meget velkomne, hvis de opfører sig ordentlige, siger Jette, men ofte efterlader de borde og bænke forskellige steder og også en masse efterladenskaber. – og ofte er der lavet hærværk, blandt andet er der for nylig blevet fjernet nogle vinduesrammer fra den lille pavillon, der er blevet flyttet til indgangen.

Oplevelser

Udover de mange blomster, kan man også opleve nogle levende væsener, nemlig fugle, blandt andet en påfuglefamilie, der bor i volieren og ofte gør opmærksom på deres tilstedeværelse med nogle høje lyde, der kan høres på lang afstand. For nylig blev volieren udvidet, så der blev bedre forhold til de flotte fugle.
Pavillonen
Den gamle pavillon fra 1928 brændte ned i august 1986. Branden opstod ved et lynnedslag og bygningen stod ikke til at redde, så i løbet af halvandet år, blev der bygget en ny flot pavillon, der i høj grad kom til at lige den gamle, men naturligvis med mange nye faciliteter og en lidt anderledes indretning end den tidligere.
Den gamle pavillon, havde indtil branden, været stedet, hvor byens borgere gik til dans og mange år senere blev det til kaffestue og kunstgalleri.
Med den nye flotte bygning, som blev indviet i februar 1988, blev der mulighed for andre måder at bruge pavillonen på. Nu blev der mulighed for at arrangere aktiviteter, såsom koncerter og cafeaftener og lignende. Men der blev også, af den daværende bestyrelse åbnet for, at man kunne holde fest i pavillonen.
Og det er der blevet gennem de senere år. Mange har holdt fester, runde fødselsdage, konfirmationer og bryllupper på stedet. Det var og er, et meget populært sted at holde sin fest og som en ekstra bonus får man, udover nogle dejlige lokaler, også en fantastisk ramme om sine fester, især selvfølgelig om sommeren.
Der er i øjeblikket ingen forpagter i pavillonen, så bestyrelsen har indtil videre påtaget sig arbejdet med udlejning og gennemførelse af arrangementer.
På generalforsamlingen i foråret blev der åbnet for nye ideer fra bestyrelsens side, med bl. a. frivillige til at hjælpe med det praktiske arbejde, og en støtteforening, der kunne hjælpe stedet økonomisk.
Hen over sommeren vil bestyrelsen arbejde videre med ideerne og derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når de er klar med en plan.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!