Pavillonen i Aalestrup på vej til at blive selvejende

Foto: Rullegrafen v/ Anders Farcinsen.

AALESTRUP: Rosenparkens Pavillon i Aalestrup er på vej til at blive en selvejende institution med en bestyrelse som overtager ejerskabet af bygningen fra Vesthimmerlands Kommune.
På generalforsamlingen forleden blev der gjort rede for de forhandlinger som driftsbestyrelsen for pavillonen har ført med Vesthimmerlands Kommune, og generalforsamlingen gav med godkendelse af et forslag til vedtægter en foreløbig accept af, at der kan forhandles videre. Det forventes, at overtagelsen kan ske i 2025.
Formanden for bestyrelsen, Rene Sørensen, Aalestrup, orienterede om driften og sagde, at der i det seneste år havde været en del aktivitet i pavillonen – og i rosenparken – som havde haft en positiv virkning på økonomien. Både “Musik ved Åen”, Sct. Hans aften og “Musik i Rosenparken” medvirkede til øget salg i pavillonen. Pavillonen er i perioden drevet af bestyrelsen og af frivillige, som har gjort et stort arbejde med både oprydning, rengøring, vedligehold og meget andet.

Foto: Rullegrafen v/ Anders Farcinsen.

– Vi ser gerne, at der bliver holdt flere arrangementer i rosenparken så det bliver muligt for en forpagter at tage over med drift af pavillonen. Som aktivitetsniveauet er nu kan det blive svært, men bestyrelsen arbejder for det, sagde Rene Sørensen.

Formanden opfordrede til fortsat lokal opbakning omkring pavillonen og oplyste, at der ventes øget aktivitet med Hærvejens rute gennem Aalestrup.
Forhandlingerne med kommunen har været med udgangspunkt i, at rosenparkens pavillon som selvejende institution skal påtage sig de økonomiske forpligtelser.
Kommunen vil overdrage pavillonen til en selvejende institution og samtidig betale 1,6 mio. kr. som investering i et nyt tag på pavillonen og på velfærdsbygningen på campingpladsen.
Bestyrelsen har vurderet om beløbet er tilstrækkeligt for at få det hele til at hænge sammen. Der er indhentet tilbud og lagt meget energi i udregninger. Man har også forsøgt at få beløbet forhøjet, men uden resultat.

– Men som selvejende institution bliver det muligt for pavillonen at søge forskellige fonde om midler til forbedringer og nye tiltag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis pavillonen er kommunalt ejet, sagde Rene Sørensen.

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen udarbejdet et forslag til nye vedtægter for pavillonens drift i en selvejende institution. Her indgår, at bestyrelsen udvides fra fem til syv medlemmer, så det bliver muligt at uddelegere opgaver til flere.

Flot regnskab
Efter et år med underskud lykkedes det for bestyrelsen at skabe overskud i det seneste regnskabsår. Kassereren Jens Kvorning gennemgik regnskabet, som viser et resultat på 80.677 kr. Der var lejeindtægter på 109.395 kr. for pavillonen og 37.000 kr. på campingpladsen. Egenkapitalen er positiv. Jens Kvorning oplyste, at der allerede er en god udlejning i indeværende år.
Jens Kvorning og Lisa Bjørn var på valg til bestyrelsen. Jens Kvorning blev genvalgt, men Lisa Bjørn ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og blev afløst af Poul Justesen. Lisa Bjørn blev i stedet valgt som suppleant.
Per Bisgaard redegjorde for forslaget til vedtægtsændringer og om forhandlingerne med kommunen. Vedtægtsforslaget, som skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling senere, omfatter bevægelsesparken, pavillonen og capingpladsen.
Selve driften og vedligeholdelsen af rosenparken klares fortsat af Vesthimmerlands Kommunes gartner som har sit eget budget hertil.
Der var mødt ca. 25 til generalforsamlingen. Der var god spørgelyst og debat om, hvad der kan gøres for at sikre pavillonen som aktivitetshus i Aalestrup i fremtiden.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!