Ønske i Gedsted om at Kulturfabrikken skal leve

Kulturfabrikken i Gedsted - i de oprindelige bygninger fra 1936 opført til Gedsted Tang- og Madrasfabrik.

GEDSTED: Selv om bestyrelsen flere gange har løbet “panden mod en mur”, så var der stor opbakning på generalforsamlingen til at fortsætte arbejdet omkring Kulturfabrikken i Gedsted.
Der er mange muligheder med Kulturfabrikken, der har til huse i de oprindelige bygninger i Carl Petersens Gade, opført i 1936 til Getama eller Gedsted Tang- og Madrasfabrik. Det er et historisk sted med gode rammer til mange formål, og der har allerede været holdt kunstudstillinger og workshops, som har fået mange udefra til at lægge vejen omkring Gedsted.

– Vi har holdt mange bestyrelsesmøder med det ene formål at arbejde for Kulturfabrikkens fremtid og om at må anvende bygningerne til alt det som vi gerne vil, sagde formanden, pedel Peter Stenild, da han aflagde beretning på generalforsamlingen.
Som en del af forskellige forbedringer har foreningen installeret tre varmepumper i bygningerne, og brugsaftalen med Vesthimmerlands Kommune, der er ejer ejendommen, blev forlænget frem til 1. oktober i år.
Men den fremtidige anvendelse skal afklares – skal de historiske bygninger beuges til udstillingshus, arbejdende værksteder, designhøjskole? Byrådspolitikere har udtrykt sig meget positivt omkring fremtidsplanerne, men bestyrelsen har desværre mødt modstand i teknisk forvaltning.

Første gang vi rigtig mærkede det var omkring udstillingen “Ålegræs og Tang til Kunst” sammen med blomserdesigeren Johnny Haugaard. Det var svært at opnå en lejlighedstilladelse i de dage vi skulle bruge. Sagsbehandleren var velvillig, så det lykkedes. Men vi skal betale for sagsbehandlerens tidsforbrug, hvilket blev til en ikke uvæsentlig udgift, sagde Peter Stenild.

Måtte flytte ud
Gedsted og Vesthimmerlands Kunstforeninger har holdt sommerudstillinger. Her opgav man at benytte Kulturfabrikken, fordi en brugstilladelse til benyttelse af hele den gamle fabriksbygning aldrig ville blive gokendt. Udstillingen blev i stedet holdt i Medborgerhuset i Gedsted, men i mindre omfang end oprindelig tænkt.
En tilladelse til at holde “Skaberglæde for børn” blev ikke godkendt hos kommunen, men foreningen fik en regning for sagsbehandling af den manglende godkendelse og arrangementet måtte aflyses.
Hvis bygningen skal godkendes til foreningens brug kræver det besøg af en certificeret brandrådgiver. Det koster omkring 65.000 kr. Hertil kommer etablering af udvendige trapper, brandsektionsadskillelse og flugtveje til yderligere mellem 370.000 og 390.000 kr. og det er mere end foreningen umiddelbart kan fremskaffe. Usikkerheden om fremtiden medførte i øvrigt at bestyrelsen ikke fandt det forsvarligt at opkræve kontingent i 2023.
I stedet har bestyrelsen overvejet at søge forskellige fonde om midler til opgradering af ejendommen. Bestyrelsen har forhørt sig hos RealDania By & Byg om der er interesse for at købe ejendommen, sætte den i stand og derefter udleje bygningerne til foreningen. Der har været en god dialog, og der ventes nu på et svar.
På generalforsamlingen skulle der tages stilling til en række spørgsmål under punktet “Indkomne forslag”. Der var forslag om at indrette arbejdende værksteder for lokale på egnen, men også om en særlig afdeling til reparation af møbler. Det var alle positive for, ligesom der blev svaret ja til en ide om at medvirke til oprettelse af en højskole for møbelkunst.

Generalforsamlingsdeltagerne svarede også ja til at leje bygningen af RealDania By & Byg, hvis dette bliver muligt, men man ønsker at kende lejens størrelse.
Der blev svaret klar og tydeligt nej til et forslag om at opgive hele kulurfabriksprojektet, og til at lade kommunen fjerne de historiske bygninger.
Og endelig, hvis man må opgive at anvende bygningerne, blev der spurgt om foreningen Kulturfabrikken så skal fortsætte. Det spørgsmål bliver dog ikke aktuelt – for det blev foreslået at genoptage kontingentbetalingen.
Regnskabet blev fremlagt af Lene Bjørk. Kontingentet blev fastsat uændret med opkrævning i år, og til bestyrelsen genvalgtes Cüneyt Pala og Lene Bjørk.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!