Møldrup har fået “kig” på Aalestrup-Nørager Energi

Søren Hestbæk: - Der er mange nye og spændende tiltag rundt om os.

Henvendelse kan måske føre til varmeværkssammenkobling

AALESTRUP: Varmeværket i Aalestrup har i bogstaveligste forstand fået “kig” på Møldrup.

På Aalestrup-Nørager Energis generalforsamling oplyste formanden, Søren Hestbæk, Aalestrup, at værket efter en henvendelse fra Møldrup Varmeværk, er gået igang med at vurdere muligheder og perspektiver for eventuelt at koble forsyningsselskaberne sammen.

– Møldrup Varmeværk leverer til 580 forbrugere, og producerer varmen på naturgaskedler og -motorer samt et rimeligt nyt varmepumpeanlæg. Forbrugerne har derfor været meget hårdt ramt af de høje el- og gaspriser sidste år. En sammenkobling af de to værker kan give gode synergier. Som energipriserne svinger, og er ustabile i øjebikket, kan det være godt at have forskellige produktionsformer. Det giver mulighed for at producere varme på de enheder, hvor kilden er billigst, og så kun producere det højeste forbrug – spidsbelastningerne – på de dyrere prduktionsenheder når det er nødvendigt, sagde Søren Hestbæk.

Men tankerne om en sammenkobling af de to værker er meget nye, og der er lang vej inden der eventuelt skal træffes beslutning.

– Men vi skylder forbrugerne, at vurdere på mulighederne, og det er vigtigt, at vi hele tiden har øje for økonomien, sagde Søren Hestbæk.

Formanden orienterede også om regeringens udmeldelse inden sommerferien sidste år om at alle inden udgangen af 2022 skulle have besked om de eventuelt kunne komme på fjernvarmeforsyning.

– Vi greb bolden, og satte gang i en undersøgelse om mulighederne for at levere fjernvarme til syv omegnsbyer. Det var Fjelsø, Klotrup, Østerbølle, Østrup, Stenild, Hvilsom og Rørbæk. Vi holdt informationsmøder, og der blev nedsat arbejdsgrupper. I alle byerne oplevede vi stor interese for fjernvarme, men kunne også konstatere,  at mange husstande allerede har inveseret i varmepumpe eller fastbrændselsfyr. Derfor kom vi i de fleste af de syv byer kun op på maksimalt 20 til 25 pct. af de nødvendige positive tilkendelser for et  skifte til fjernvarme, sagde Søren Hestbæk.

I Østerbølle og Rørbæk var det anderledes. I Rørbæk opvarmes husene primært af individuelle gasfyr, og her var der stor opbakning. Derfor bliver der nu udarbejdet et projektforslag til kommunal godkendelse.

I Østerbølle var der også en stor andel af mulige forbrugere, som  ønskede at komme med på fjernvarmenettet, men der mangler stadig en del huse før man er i mål.

Kapaciteten
Hos AN Energi undersøges om mange nye forbrugere kan medføre, at værket kommer i kapacitetsproblemer. Derfor kigges også på forskellige muligheder og løsninger ud i fremtiden. Barkanlægget i Aalestrup er efterhånden 15 år, og smuldanlægget ca. 30 år. Anlæggene vurderes at have en restlevetid på 10 til 15 år og skal stadig løbende vedligeholdes og renoveres.

– Men der er mange nye og spændende tiltag rundt om os. F. eks. en energø-ø, et såkaldt PtX-anlæg i Morum mellem Farsø og Aars, som med solceller og vindmøller skal producere brændstoffer som biogas og brint med en så stor mængde overskudsvarme, at anlægget vil kunne forsyne stort set alle fjernvarmeværker i Vesthimmerland med varme Det kræver, at vi kan flytte varmen fra Morum ud til de respektive værker. Men visionen er ikke et “luftkastel”. Der arbejdes ihærdigt på projektet, og vi er med i arbejdsgruppen, oplyste Søren Hestbæk.

AN Eergi ser også på, om det er muligt at hente overskudsvarme ud fra produktionsvirksomheder i lokalområdet. Desuden arbejdes der med forskellige muligheder for at kunne lagre strøm og varme i undergrunden – og hente det op når det skal bruges.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!