Flagermus og støjkrav sinker kunststofbane

Kunstgræsbanen i Aalestrup bliver forsinket igen.

AALESTRUP: Arbejdsgruppen bag den kommende kunststoffodboldbane i Aalestrup er løbet ind i uventede problemer. Banen ønskes anlagt på arealet overfor indgangen til Aalestrup Idrætscenter. Entreprenøren er klar til at gå igang med arbejdet på arealet som tilhører Vesthimmerlands Kommune, men kan ikke få tilladelse hertil på grund af støjkrav og fordi et læhegn på arealet kan være et potentielt yngleområde for flagermus.
Det sætter arbejdsgruppen i en tidsmæssig klemme. Anlægsarbejdet skal nemlig være gennemført i 2024 for at økonomiske tilsagn fra to sponsorer kan effektueres.

-Vi giver ikke op, men kravene gør det sværere at overholde tidsplanen, siger Thomas Nielsen fra arbejdsgruppen.

Det er tre år siden gruppen gik igang med at planlægge kunsttofbanen og skaffe penge til arbejdet. Banen koster 6,3 mio. kr. og arbejdsgruppen har tilsagn om 6.095.000 kr. fra fonde, kommunen og lokale idrætsorganisationer og støtteforeninger.
Der er tale om en bane med en helt unik type kunststofgræs, nem vedligeholdelse og andre gode egenskaber. I Danmark findes der kun een bane af denne type i øjeblikket, men der er flere af dem i udlandet.

Støjkravet skyldes nærheden til boligområdet Aaparken i Aalestrup. Ifølge lovgivningen skal der være en 100 meter zone mellem boligområdet og fodboldbanen af støjhensyn til naboerne, mens der spilles fodbold. Med hensyn til læhegnet på den nuværende sportsplads, så anses det for at være et potentielt yngleområde for flagermus, og må derfor ikke fjernes i forbindelse med anlæg af kunststofbanen.

Det er ikke kun i Aalestrup, men i hele Danmark, at de nye regler om støj kan give problemer. I arbejdsgruppen er man klar over, at det ikke er Vesthimmerlands Kommune, der sætter en kæp i hjulet for projektet, men kommunen skal følge loven. Derfor er der planer om at rette henvendelse til Dansk Idræts-Forbund for at følge op på sagen.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!