Fem skoler indstilles til lukning

Den flotte modtagelse af nye elever på Gedsted Skole kan snart være fortid. Skolen indstilles til at lukke i 2024.

Gedsted Skole er en af de fem som risikerer at skulle lukke

VESTHIMMERLAND: Lukningen af fem skoler i Vesthimmerland rykker tættere på.
Børne- og Familieudvalget skal fredag, 19. maj tage stilling til konkrete forslag fra administrationen om at lukke Gedsted Skole, Vestrup Skole, Ullits Skole, Vester Hornum Skole og Ranum Skole fra 1. august 2024.
Denne gang er det ikke blot et scenarie der skal drøftes, men konkrete forslag. Samtidig indstiller administrationen, at der bygges ny institution i Aars til erstatning af Troldehøj, Satellitten og Mejsevej, og at der sker en inddragende proces med relevante parter, så der til budgetforhandlingerne 2025 fremlægges placering, størrelse, tidsplan, skitsetegninger, placering af specialgrupper og økonomi for en ny institution.
Tidligere på året blev Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune præsenteret for 10 scenarier. De fleste af dem ser nu ud til at blive realiteter. Noget af det eneste der ikke indstilles er scenarierne med sammenlægning af institutioner i Løgstør og Farsø. De er foreløbig ikke i spil.
Men Hornum Børnehave indstilles fra 1. august 2023 ændret til ren børnehave, og “Lyseblå Stue” ønskes i den forbindelse flyttet til “Valhalla” i Farsø.
Fælles løsning

Der bliver arbejdet med at finde en fælles løsning. Jeg håber vi kan stå sammen i udvalget om en indstilling til byrådet. Men det bliver svært på forhånd at sige, hvad indstillingen skal indeholde, siger formanden for Børne- og Familieudvalget, Inger Nielsen (V) til Vesthimmerlands Avis.
Hun vil ikke ind på, hvad hun selv mener er den bedste løsning.

Vi skal have en snak i udvalget om hvilken vej vi skal, og om vi kan finde en anden vej end den som administrationen indstiller, uddyber Inger Nielsen.

Hvis vi alene skal kigge på børnetal og økonomi, er det mest fornuftigt at følge indstillingen. Men der sidder en del i byrådet, som ønsker at vi bevarer de små skoler. Vi har som fagudvalg en opgave. Den demografiske udfordring er, at vi om 10 år vil mangle cirka 560 børn. Det giver en økonomisk udfordring, og vi kan ikke bare se gennem fingre med vores økonomiske udfordringer og voldsomt faldende børnetal, understreger Inger Nielsen.
På skoleområdet anbefaler administrationen, at skolerne lukker august 2024. Hvis Børne- og Familieudvalget beslutter at nedlægge skolerne og byrådet 15. juni beslutter det, så kan bestyrelserne på skolerne begynde deres overvejelser.

Nogle kan måske ønske at lukke før. Det kan vi ikke beslutte. Men hvis bestyrelsen ønsker det, så kan de sende forslag om det, og så kan det ske tidligere, forklarer Inger Nielsen.
Lukkede skoler er ofte genopstået som privatskoler. Det kan ske igen.

Vi har ikke haft en snak om privatskoler, men jeg tænker, at de vil få samme vilkår som ved sidste strukturdebat, siger Inger Nielsen.
Hvis skolerne lukker, og de lokale borgere ønsker at etablere friskoler, kan de lige nå det. Vil man etablere en friskole, skal man indbetale et beløb til friskoleforeningen i august, så kan man forvente at få lov til at etablere en friskole året efter.
Ikke lærerfyringer
Hvis skolerne nedlægges forventer skole- og dagtilbudschef Anders Norup, Vesthimmerlands Kommune, ikke at der skal afskediges lærere og pædagoger.

Jeg forventer, at der er arbejde til alle fastansatte lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale, da normeringen følger med børnene til den nye skole. Der vil derimod ikke være plads til alle ledere, pedeller og sekretærer. Her vil i første omgang ske en omplacering i størst muligt omfang, men der vil være medarbejdere i disse stillingskategorier i overskud. Antallet kendes endnu ikke, lyder det fra Anders Norup.
Han forklarer, at skolen får cirka 50.000 kr. pr. elev. Dermed følger pengene fra den lukkede skole til den fortsættende skole.

Flere elever giver muligheder for at lave flere hold. Dertil er der brug for lærer- og pædagogkræfter. Den enkelte skoleleder kan ikke undlade at bruge pengene på undervisning, siger Anders Norup.

Del
Vil du læse mere af
Torsten Hansen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Torsten Hansen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!