En levende bymidte er et indsatsområde

Ved at udvide Fakta-bygningen med lette hal-elementer kan der skabes en ramme, som f. eks. byens foreninger kan gøre brug af.

Foreslår Fakta-bygningen til foreningsbrug

AALESTRUP: Den byudviklingsplan som byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte torsdag omhandler bl. a. en levende bymidte som et af de fremtidige indsatsområder.

Planen skal ses som retningsgivende for en videre udvikling og skitsering, men ikke som en færdig løsning. Seks indsatsområder er oplistet i planen, og der er taget afsæt i input og ideer fra borgerne, indsamlet og behandlet af arkitektfirmaet Labland i Aarhus.

I planen henvises til, at man lige har afsluttet en renovering af Vestergade, som har givet gaden et løft, hvillet giver en positiv virkning på området som helhed.

Og efter slagteriet er flyttet udenfor bymidten, fjernes en række gener fra lugt, lyd og transport. Det giver i følge arkitekterne muligheder for at løfte bymidten som blandet handels- og boligby, men også i forhold til at skabe nyt liv. Et større areal frigives i tilknytning til busstation, detailhandel, sundhedshus m.m.

– Bymidten skal med andre ord gøres mere levende og spændende ved at styrke opholdsværdien gennem strategisk placering af byfunktioner og byrumsmæssige tiltag. Ved at skabe en sammenhængende bymidte med engagerede og asidige mødesteder til bevægelse og ophold, hvor børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs, styrkes byfællesskabet, trygheden og lysten til at bruge bymidten mere, skriver arkitekterne.
Et af de områder som arkitekterne foreslår, at der tages hånd om, er arealet ved Nørreled og Busgade med den tidligere Fakta-butik. Her ses en mulighed for en åben og mangfoldig bygning for gadeidræt og streetkultur, der tilgodeser plads og faciliteter til mange aktiviteter og fællesskaber.

Det foreslås, at den tidligere Fakta-ejendom sammen med en bypark ved det tidligere posthusområde transformeres til et arkitektonisk fyrtårnsprojekt med fortælleværdi, der skal nå langt udenfor Aalestrup og bidrage til nye billeder af byen.

Der er lavet et ideoplæg til Fakta-bygningen som kan give Aalestrup, og ikke mindst byens mange børn og unge, et nyt samlingssted, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen når det passer dem.
Fakta-ejendommen, der har stået tom i flere år, rummer potentialer, som er nemme at transformere til ny anvendelse. Der foreslås etableret en kold hal, der indrettes med lette halelementer til streetaktiviteter, f. eks. dans, skate, BMX, løbehjul, bold, klatring og et “maker space” med åbent værksted til kreative projekter og reparation af boards, scooter, cykler m.m. Desuden foreslås byens ungdomsklub, og aktive foreninger, f. eks. Knabercyklisterne og Natteravnene som brugere af en del af stedet. Herved kan man sikre bemanding af bygningen, som kan forebygge uhensigtsmæssig brug og skabe tryghed omkring stedet for de yngste brugere.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!