Den gamle Aalestrup Skole er nu i nye klæ’r

Bygge- og renoveringsprojekt til 33 mio. kr. er afsluttet

AALESTRUP: Efter flere år med håndværkere fremstår Aalestrup Skole nu opdateret og i helt nye klæ’r. Og at elever og personale er glade for resultatet fremgik tydeligt ved skolens åbent hus i fredags. Her var der lejlighed til at høre om og se det færdige resultat af arkitektens og håndværkernes anstrengelser.

– Vi er så glade for det, men vi har erfaret, at det er ca. dobbelt så dyrt at renovere end at bygge nyt, sagde skoleleder Jesper Poulsen da han fortalte om byggeprocessen, der har stået på fra 2019 til 2022.

Det hele begyndte i 2018 da byrådet i Vesthimmerlands Kommune afsatte en halv million kr. til at undersøge grundlaget for renovering og nybyggeri. Året efter blev der afsat 33 mio. kr. til opgaven, som nu er løst i en totalentreprise med murer- og entreprenørfirmaet NCO Byg A/S i front.

Arbejdet blev udført i to etaper. Først blev en række  faglokaler, lærerværelse og lokaler til lærerforberedelse i den røde skolebygning fra 1954 klargjort. Anden etape var nedrivning af “den grå fløj” ud mod Skolevænget, og opførelse af en ny og moderne skolebygning med klasselokaler i stedet.

Hertil kommer, at Aalestrup Skole for egne midler har fået etableret en multibane, en pavillon til udeundervisning bag ved “Kvisten”, ny asfalt i skolegården, og et skater og løbehjulsområde.

– Og vi har været heldige energimæssigt, for straks efter færdiggørelsen begyndte priserne på el og varme at stige, sagde Jesper Poulsen.

Det var da også lyse og venlige opholds- og undervisningslokaler som de knap 100 deltagere i fredagens åbent hus-arrangement blev præsenteret for. I klasselokalerne er der taget hensyn til elever, der skal have mulighed for at koncentrere sig. De kan gå ind i en “telefonboks” for at løse en opgave i fred og ro, eller søge hen til et afskærmet område. Hertil kommer rum til gruppeundervisning, og lokaler hvor to lærere er tænkt ind i undervisningen.

Lindetræet bevares
I skolegården har det været en hård kamp, at få lov til at beholde Aalestrup Skoles gamle lindetræ. Det er nu afskærmet med en bænk omkring stammen, men der skulle også være plads til at et redningskøretøj kan   komme ind og ud. Desuden er træet ikke helt “rask”, og det bliver nødvendig med en professionel styning, hvilket sker i efterårsferien.

– Men træet bevares, og gartneren har lovet at det bliver pænt igen, sagde Jesper Poulsen.

I forbindelse med sin velkomst kom skolelederen lidt ind på skolens historie. Af et avisudklip fra 1954  fremgår, at opførelsen af skolen dengang kostede 1.145.720 kr., heraf 790.000 kr. for selve skolebygningen, 57.000 kr. for en inspektørbolig (som aldrig blev opført), 283.000 kr. for gymnastiksalen og 15.000 kr. til kloakering. Med de anvendte 33 mio. kr. til renovering og nybyggeri er det andre priser der er tale om dag.

Skolens åbent hus foregik i smukt solskinsvejr, og efter rundgangen i lokalerne, og et kig hen i udeskolen, havde serviceleder Lars Høgh Hansen sørget for kaffe og kage til alle i skolegården.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!