Borgmesteren modtog lister med underskrifter

AALESTRUP: 250 lokale borgere deltog i et borgermøde i Aalestrup Idrætscenter, arrangeret af Aalestrup Handel & Erhverv og en gruppe af borgere, sidst i januar. Anledningen var bekymring på grund af den forurenede jord fra Nordic Waste i Ølst ved Randers, som pludselig var havnet på Jordhotellet i Aalestrup.
Selv om der dengang blev givet en god orientering var der mange, som ikke helt stolede på, at tingene var, som der blev sagt på mødet.
Siden er sagen blevet diskuteret og skrevet om. Mange efterlyser en bedre undersøgelse af forholdene og ikke mindst, hvor forurenet jorden, der kom til Aalestrup, er.
Efter mødet blev der nedsat en gruppe af borgere, Jan Poulsen, Poul Erik Jensen. Martin Haubro Jensen, Karl W. Carlsen og Henrik Jensen, som ville grave et spadestik dybere i sagen, og fik igangsat en underskriftindsamling.
Gruppen og mange borgere ønsker en bedre analyse – og helst foretaget på Jordhotellet i Aalestrup, så man er sikker på, at det bliver gjort så grundig som muligt.
Onsdag eftermiddag var borgmester Per Bach Laursen inviteret til at møde op i Galleri Aalestrup for at få overdraget listen med underskrifter. Mange var mødt op for at støtte arbejdsgruppen.
Formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, Karl W. Carlsen, bød velkommen til de fremmødte og til borgmesteren.

-Det var et tilfælde, at Poul Erik Jensen og borgerne i Aalestrup fik oplyst, at stærkt forurenet jord fra Ølst blev kørt til jordhotellet i Aalestrup og i løbet af få dage blev der arrangeret et borgermøde.
Der er på jordhotellet givet tilladelse til opbevaring af 170.000 tons let forurenet jord. Der ligger 50.000 tons inddæmmet jord fra en tidligere ejer, og der må således køres 120.000 tons fra Ølst til Aalestrup. Der er på nuværende tidspunkt ankommet 20.000 tons til jordhotellet.
Grunden til at vi vil have lavet prøver af jorden, er de oplysninger, der kommer fra chauffører og ansatte i Randers om, hvad jorden i Ølst bl. a. indeholder.
Det er stærkt forurenet jord fra bl. a. Norge og Belgien. Jord med nedgravede mink, rottegift, Pfas og mange andre spændende ting.
De ansatte i Randers kan fortælle, at vaskeanlægget i Ølst i længere perioder har været ude af drift og dermed ikke har renset jorden.
Det er også foruroligende, at borgmesteren i et læserbrev skriver, at jordhotellet har tilladelse til at overskride grænseværdierne på let forurenet jord med 50 til 100 pct.
Det er på baggrund af dette, at borgerne vil have lavet en lokal prøve af jorden. Der blev på borgermøde oplyst, at en prøve vil koste 1.000 kr. Uanset hvor mange prøver der kræves, så er det små beløb, for at berolige borgerne i Aalestrup, sluttede Karl W. Carlsen.

400 underskrifter
Poul Erik Jensen overrakte lister med 400 underskrifter, men de skal tælles som mange flere, idet der kun er én fra hver husstand, der tæller med.

-Vi håber, at byrådet vil iværksætte prøvetagning af jorden der bliver kørt til jordhotellet og også af det der ligger der i forvejen, sagde Poul Erik Jensen. I er valgte politikere og skal dermed varetage vælgerens ønsker.
Vi har nu afleveret 400 underskrifter om dette. Det er underskrifter der udtrykker utryghed om den jord, der er placeret på jordhotellet fra Nordic Waste.
Vi håber, at en hel bys opbakning vil gøre et stort indtryk, sagde Poul Erik Jensen.

Industrigrunde
Borgmester Per Bach Laursen lovede at tage sagen op i Teknik & Miljø udvalget.

-Jeg kan selvfølgelig ikke love noget på stående fod, men det vil blive diskuteret, om det her kan gøres bedre, lovede borgmesteren og sagde, at det da gør indtryk, at så mange har tilkendegivet, at de ikke helt stoler på, hvad prøverne fra Randers viser.
Han tilkendegav, at det ikke var beløbet til de ekstra prøver der har været en hindring, men man lyttede til de vejledninger man modtog fra eksperter og embedsværket.
Arbejdsgruppen og borgerne i Aalestrup kan nu bare vente på, at der sker noget i sagen, og at der snart foreligger noget nyt, som kan berolige folk. Det næste vil så måske være et projekt, hvor man vil arbejde for at få jordhotellet flyttet, så området i stedet kan blive udlagt til industrigrunde, som der er mangel på i byen.

Del
Vil du læse mere af
Hanne Monrad
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Hanne Monrad

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!