Det umulige er lykkedes i Aalestrup

I august sidste år blev der holdt rejsegilde på anden del af læge- og sundhedshuset i Aalestrup. (Arkivfoto).

AALESTRUP: Det som længe så ud til at være en umulighed er nu lykkedes i Aalestrup. Og det er ikke mindst lokalbefolkningens opbakning med økonomiske bidrag, der er årsagen.

Byen har fået et nyt læge- og sundhedshus – og samtidig har en skamplet ved Testrupvej, hvor der i mange år kun var rester efter en asfaltfabrik, fået nyt liv.

Det nye læge- og sundhedshus har været længe undervejs, for mange forhindringer skulle overvindes, sideløbende med at der skulle skaffes penge til opførelsen. Men nu står huset der, og der er åbent hus med rundvisning i alle lejemål på fredag, 29. april. Bestyrelsen for Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus har lagt op til en folkelig festdag med taler,  røde pølser, øl og vand til de besøgende.

Initiativet til Aalestrup Læge- og Sundhedshus er udsprunget fra Erhvervsklubben AIF. Her drøftede et par af medlemmerne for en del år siden, hvad der kunne gøres for at bringe noget nyt til Aalestrup, som kunne sætte noget igang på den tilgroede grund efter den tidligere asfaltfabrik.

Man var klar over, at der skulle en folkeindsamling til for at skaffe penge, for Aalestrup var dengang ikke særlig attraktiv for personer udefra som gik med bygge- og udviklingstanker. Det har ændret sig siden.

Erhvervsklubben havde planer om at opføre et mindre forretningscenter på grunden ved Testrupvej, men først skulle grunden erhverves og derefter skulle der findes lejere og bygges. Det lykkedes ikke at overtage grunden, for parterne var langt fra hinanden omkring prisen. I stedet købte Rema Retail A/S grunden og opførte en ny Rema 1000-butik på en del af den. Og det var en god begyndelse.

Snakken gik derefter på, at det ikke ville være muligt med et forretningscenter, men måske et læge- og sundhedshus. Et sådant hus kunne så bidrage til at sundhedstilbud blev fastholdt og udbygget i Aalestrup, hvilket ville gavne huspriserne på egnen, og medvirke til, at borgerne ikke skulle køre langt efter sundhedsydelser.

Grundens beliggenhed viste sig at være fortræffelig. Med indgangsvej fra Testrupvej og gang- og cykelsti fra Busgade og ind på grunden, ville der blive nem adgang for besøgende i bil, gående fra byen eller rejsende med bus.

Ideen begyndte at forme sig og der blev nedsat en initiativgruppe, som bl. a. skulle undersøge mulighederne for at de af byens og egnens borgere som havde lyst og evne, kunne bidrage økonomisk. Denne ide fik stor opbakning fra mange borgere. Et lokalt ægtepar gav tilsagn om en million kroner, og da fonde under Danske Bank og Jutlander Bank også meldte sig under fanerne, begyndte det at se lyst ud for projektet, som udover læger og fysioterapi skulle rumme sundhedsrelaterede forretninger, bl. a. tandlægeklinik og optikerforretning. 

Initiativgruppen havde taget kontakt til rådgiver Mogens Dam Lentz som tidligere med held har medvirket ved udviklingsprojekter i Aalestrup. Samtidig fik initiativgruppen tilsagn fra lokale Thomas Vestergaard om styring af byggeprocessen, og tidligere revisor Jørgen Monrad, Aalestrup, om styring af økonomi og finansiering.

Ved et tilfælde blev det opdaget, at Social- og Sundhedsministeriet havde åbnet en ny pulje til udvikling af sundheds- og lægehuse i Danmark. Denne pulje passede til Aalestrup-projektet, og der blev sendt en ansøgning af sted. Der kom tilsagn om godt fem mio. kr., som dog skulle overlades Vesthimmerlands Kommune som tilskud til opførelse af selve lægehuset. Kommunen købte og stillede herefter en sokkelgrund til rådighed. Grunden blev købt af Rema Retail A/S – og så var man igang.

Adskillige måneder efter står læge- og sundhedshuset klar – med sundhedstorv, Dan Christiansens fysioterapi, træningscenter, Aalestrup Optik samt klinik til Tandlægehuset Aalestrup.

Del
Vil du læse mere af
Thorkil Christensen
Se alle artikler
Kommentér

Vil du læse mere af Thorkil Christensen

HAR DU IKKE MODTAGET VESTHIMMERLANDS AVIS?

Udfyld denne elektroniske formular til Budnet, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrupklik her!

Du er også velkommen til at kontakte deres kundeservice på tlf. 99 12 83 31 i dette tidsrum mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8.00-12.00.

Udfyld denne elektroniske formular til Nordjyske Distribution, hvis du bor nord for Aalestrup eller i Klejtrup områdetklik her!

Du er også velkommen til at kontakte dem på reklamation@dnmh.dk eller ringe til deres kundeservice på tlf. 99 35 34 50 i dette tidsrum fredag kl. 8.00-14.00 og mandag kl. 9.00-12.00.
Husk at budene tilknyttet Nordjyske Distribution omdeler aviserne frem til torsdag kl. 19.00!